in Hái lượm - Favourite Poems

Điều giản đơn …

Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!

Nguyễn Phong Việt

Cả bài dài đầy đủ ở đây >> Không bê cả bài về vì nặng (nề) quá 🙂