in Công nghệ - Tech World

Tốt hơn cả Photoshop

Sau một thời gian thử dùng một số phần mềm biên tập, chỉnh sửa ảnh cả miễn phí lẫn thương mại (dĩ nhiên là dùng chùa, he he). Hai phần mềm dùng chùa khá phổ biến là Macromedia Fireworks và Adobe Photoshop. Nói đến biên tập ảnh thì ai cũng biết Photoshop rồi!

Nhưng mình muốn kiếm một phần mềm miễn phí thay thế để khỏi dùng chùa và quan trọng là không quá nặng nề như Photoshop. Và mình đã thử bạn Paint.Net. Sau một thời gian sử dụng, nói chung rất hài lòng.

Paint.Net miễn phí, chạy khá nhẹ nhàng. Nếu chưa hài lòng với các chức năng của phần mềm lõi, người dùng có thể cài các plugin để bổ sung thêm chức năng, hiệu ứng, v.v. từ diễn đàn của Paint.Net: http://forums.getpaint.net/index.php?/forum/7-plugins-publishing-only/?s=8c122e21e29bec6a87366afcbed70f2d

Tải về để cài đặt: http://www.getpaint.net/