in Chuyện nghề - Work Stuff, Multimedia - Phim/Nhạc

The Story of Electronics

The Story of Stuff là dự án rất hay, diễn giải các vấn đề môi trường, xã hội, kinh tế bằng hình ảnh một cách đơn giản. Các animation cũng rất ngộ nghĩnh và thân thiện. Nhiều cái clip của dự án này nếu được dịch ra tiếng Việt dùng cho giáo dục và nâng cao nhận thức rất tốt!

Clip mới nhất về các thiết bị điện tử: