in Linh tinh - Hot Pot

Lũ lợn

Đại học tỉnh chới với >>

Nhiều đám dạy cao đẳng với trung cấp vẫn chưa xong. Ấy vậy mà đùng một cái, sau một đêm ngủ dậy thành trường đại học. Cơ sở vật chất cho đến con người vẫn thế – có thay đổi đếch gì ngoài cái tên.

Rồi đào tạo ra một mớ dở ông, dở thằng! Cái chính sách cho phép nâng cấp các trường lên thành đại học ở cấp tỉnh đúng là quá lợn! Có khi mai mốt lợn cũng phải đi học mới đủ chỉ tiêu cũng nên.