in Multimedia - Phim/Nhạc

Tiếng đàn môi

Sáng tác: Nguyên Nhung
Ca sĩ: Trung Anh

Đêm qua bên lửa hồng anh thức thâu đêm làm đàn môi tặng người thương
Hẹn nhau ta đợi chờ anh nắm tay em nhìn mắt anh
Cầm đàn môi em muốn đánh hoài
Anh ơi đàn môi đây, đàn môi này làm niềm tin
Anh ơi đàn môi đây, đàn môi này làm niềm tin
Gửi gắm ngàn tình thương là dù xa xôi
Lòng em mãi đợi chờ dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ