in Chuyện nghề - Work Stuff

Làm nhiều hơn hay nghĩ nhiều hơn?

Câu hỏi này xuất phát từ việc đọc chút ít về "think tank" và băn khoăn xem dịch ra tiếng Việt thế nào cho chuẩn xác.

Ngày trước có đọc đâu đấy thấy có người dịch "think tank" thành bể tư tưởng. He he … nghe được nhưng không hiểu được tiếng Việt có nghĩa là gì. Đây có lẽ là cách dịch thô word by word.

Gần đây thấy có cách dịch hay hơn là "viện chính sách", "viện nghiên cứu chính sách" hoặc "viện chiến lược". Các cụm từ tiếng Việt mình để chữ thường vì đơn giản "think tank" được dùng với nghĩa danh từ chung. Không ai đặt cụm từ này vào tên tổ chức mình (ví dụ: XYZ Think Tank) cả. Thay vào đó, người ta mô tả: The XYZ Institute is a respected think tank …

Trong cái link Wiki ở trên, không thấy nói gì về think tank ở Việt Nam cả. Mình đoán do: (i) những người cập nhật mục này không có thông tin; hoặc (ii) ở Việt Nam không có; hoặc (iii) ở Việt Nam có nhưng tầm ảnh hưởng không đáng kể.

Trong cuốn "Tư duy kinh tế Việt Nam" của cố Giáo sư Đặng Phong có nói đến các think tank ở Việt Nam. Trước đây chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu chính sách của Nhà nước. Nhưng kể cả giai đoạn hiện nay thì các think tank của Việt Nam (cả công lập và ngoài công lập) vẫn hầu như ít được biết đến và dường như không có nhiều ảnh hưởng như các think tank ở các nước phát triển.

Có phải vì chúng ta coi trọng làm hơn là nghĩ? Chúng ta thực sự có các nhà tư tưởng không? Và xã hội có cần những nhà tư tưởng không? Hmmm ….

  1. Theo anh thì, ở nước ngoài think tank có đặc điểm lớn nhất là "độc lập với Nhà nước", kết quả nghiên cứu có thể "khác" với đơn đặt hàng của Nhà nước. Còn ở Việt Nam ta, think tank có thể là ý tưởng của đội ngũ chuyên gia và trợ lý cho lãnh đạo, nó có tính chất nộ bộ và khép kín, theo "ý" của lãnh đạo (tức cũng là Nhà nước). Vì vậy, ở Việt Nam làm gì có think tank đích thực. he he

Comments are closed.