in Karatedo

Tình yêu muôn thủa

Karatedo – tình yêu của mình 🙂 Xem mấy clip biểu diễn kata mà không khỏi bồi hồi. Nhớ dojo Đại học Vinh và các đồng môn quá!

Empi – một bài kata mình rất thích. Clip này là Empi theo hệ phái Shotokan.

Còn clip dưới đây là Empi đúng Suzucho Karatedo – hệ phái Karate Việt Nam mà mình học. Phân thế rất hay!

Xem em Rika Usami biểu diễn bài Kosokun Dai quá oai hùng! Gái biểu diễn kata thế này quá đỉnh!