in Công nghệ - Tech World

Ổ cứng online 25GB

Có 25 GB lưu tài liệu online, miễn phí, do đại gia cung cấp. Đùa à? Không!

Đăng ký 1 tài khoản ở đây: http://skydrive.live.com là có ngay. Đăng ký vèo cái là xong. Mỗi email đăng ký là được anh Bin Ghết cấp 25 GB.

Bây giờ muốn biến cái tài khoản này thành một "ổ cứng" xuất hiện trong My Computer thì vào http://www.skydriveexplorer.com/ cài chương trình nhỏ xíu này vào máy tính là OK.

Xong xuôi sẽ có biểu tượng của SkyDrive Explorer khi mở My Comupter. Nháy đúp vào, đăng nhập xong thì tha hồ copy tài liệu vào, y hệt như một ổ cứng trên máy tính. Tài liệu sẽ được lưu vào trong tài khoản SkyDrive do nhà anh Bin Ghết cho. Sướng nhé!

  1. Hay đấy. Nhưng chạy hơi chậm. Hỏi thêm 1 chút: Nếu muốn lấy tài liệu đã lưu (ở máy mình) ở một máy khác có kết nối internet có được không?

  2. Được nhưng chú phải tạo mạng riêng ảo giữa hai máy. Còn ngồi ở máy chú mà đòi lấy tài liệu ở máy anh thì đi học vài khóa về tin tặc đã nhé. He he …

Comments are closed.