in Hái lượm - Favourite Poems

KHÔNG ĐỀ

Ônga Becgôn

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngày thơ một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê va
Tiếng chim kêu trong bóng chiều tà…

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện đã xong rồi xa cách thế
Em hát xưa rồi, khóc cũng xưa theo

Lớp trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nê va bóng chiều con nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?

(1956)